Υπουργείο κατάψυξης

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, με τον προκλητικό τίτλο «Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες».

Η συγκυβέρνηση προσπαθεί να διαμορφώσει το νομικό πλαίσιο, για να μειωθεί όσο γίνεται περισσότερο η χασούρα των τραπεζών, από την αδυναμία δεκάδων χιλιάδων λαϊκών νοικοκυριών να συνεχίσουν την κανονική εξόφληση των δανείων τους.
Στη ρύθμιση, που ισοδυναμεί με την καταβολή μικρών μηνιαίων δόσεων για 48 μήνες, μπορούν να υπαχθούν μόνο όσοι είναι σε θέση να προσφέρουν υποθήκες στους τραπεζίτες, είναι άνεργοι ή έχουν χαμηλό οικογενειακό εισόδημα. Για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος της κοροϊδίας, το «κόστος» που υποτίθεται ότι θα έχουν οι τράπεζες από αυτού του είδους τις ρυθμίσεις, οι ενδιαφερόμενοι θα το πληρώσουν μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος.
Οι κανόνες, που έχουν επιβάλει οι τραπεζίτες για τις σχέσεις τους με τους δανειολήπτες, προβλέπουν ότι αν δεν πληρωθούν κανονικά κάποιες δόσεις ενός δανείου, το χρέος που αναφέρεται στο συγκεκριμένο δάνειο χαρακτηρίζεται ληξιπρόθεσμο και γίνεται άμεσα απαιτητό. Από αυτά τα δάνεια το μόνο που περιμένουν οι τράπεζες είναι τις νομικές διαδικασίες για κατασχέσεις.
Προϋποθέσεις παροχής του προγράμματος διευκόλυνσης αποτελούν σωρευτικά:
1. Η υποθήκη του ακινήτου κύριας κατοικίας, όπως δηλώθηκε στην τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματός του.
2. Η αντικειμενική αξία της κατοικίας αυτής να μην ξεπερνά τις 180.000 ευρώ ή τις 200.000 ευρώ για οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισσότερα παιδιά.
3. Η αντικειμενική αξία της συνολικής ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ ή τις 300.000 ευρώ για οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισσότερα παιδιά.
4. Το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών του οφειλέτη να μην υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ και τις 15.000 ευρώ για οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισσότερα παιδιά.
5. Το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου που έχει λάβει ο οφειλέτης από τους δανειστές να μην υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ.
Δικαίωμα να υπαχθούν στη ρύθμιση έχουν:
α) Άνεργοι, β) έχοντες σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, γ) συνταξιούχοι.
Όσοι έχουν συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως αυτό διαμορφώνεται μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών, του φόρου εισοδήματος και της εισφοράς αλληλεγγύης, μικρότερο ή ίσο των: α. 15.000 ευρώ, αν υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση, β. 25.000 ευρώ, αν πρόκειται για ζευγάρι. Τα ποσά αυτά προσαυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για οικογένειες με τρία παιδιά ή για προστατευόμενα μέλη με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.
Όσοι κατά την υποβολή της αίτησης έχουν υποστεί μείωση στα εισοδήματα τουλάχιστον σε ποσοστό 20% σε σύγκριση με τα αποκτηθέντα εισοδήματα κατά το έτος 2009.
Να θυμίσουμε πάντως ότι το ΚΚΕ πρόσφατα είχε καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για την πραγματική ανακούφιση των υπερχρεωμένων λαϊκών νοικοκυριών, ενώ στην πράξη και με αγώνες διεκδικεί μέτρα και ρυθμίσεις που θα κινούνται στην κατεύθυνση της απαλλαγής των εργαζομένων από τη θηλιά που κυβέρνηση και τραπεζίτες σφίγγουν γύρω από το λαιμό τους.